zupnija
Up

OZNANILA in MAŠNI NAMENI

30. nedelja med letom - žegnanjska 2018
29. nedelja med letom - misijonska 2018
25. nedelja med letom - slomškova 2018