zupnija
verouk 2018 19
Poučujejo

katehistinja MARIJA KRAJNC

katehistinja DARINKA ČERNIČ

katehistinja MAJDA KRAJNC

župnik TINE

  

  
UČBENIKI
 
20120911_102223
1. RAZRED --------------- Učbenik: PRAZNUJMO IN SE VESELIMO
 • Skupaj nam je lepo
 • V nebesih so naši prijatelji
 • Jezus nam pripoveduje
 • Jezus nas ima rad
 • V naravi je lepo
 • Marijo pozdravljamo
2. RAZRED ------------- Učbenik: PRAZNUJEMO Z JEZUSOM
 • Bog je naš stvarnik in oče
 • Z Bogom se pogovarjamo
 • Bog nam pošilja Jezusa
  20120911_102233
 • Jezus za nas umre in vstane od mrtvih
 • Z Jezusom se srečujemo
 

3. RAZRED -----------Učbenik: KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ20120911_102243
 • Jezus se nam razodeva
 • Človeštvo potrebuje odrešenika
 • Odrešenik prihaja
 • Jezus nas uči moliti
 • Jezus nas odrešuje s trpljenjem in vstajenjem
 • Odrešenik je med nami
 
4. RAZRED  -------- Učbenik: POT V SREČNO ŽIVLJENJE
 • Pravila življenja
 • Bog sklene zavezo s svojim ljudstvom
 • Ljubimo Boga z vsem srcem
 • Ljubimo bližnjega kakor samega sebe
 • Jezus dopolni zapovedi
  20120911_102251
 
5. RAZRED ---------------- Učbenik: ZNAMENJA NA POTI K BOGU
 • Čas do adventa
 • Adventni čas
 • Božični čas20120911_102259
 • Postni čas
 • Velikonočni čas
 • Čas med letom
 
6. RAZRED ----------- Učbenik: SKUPAJ V NOVI SVET
 
20120911_102311
 • Odkrivajmo svoj življenjski načrt
 • Odločajmo se odgovorno
 • Prisluhnimo božjemu glasu
 • Sodelujmo z ljudmi dobre volje
 • V Cerkvi živimo in se vzgajamo
 • Skrbimo za pravično družbo in čisto okolje
 
7. RAZRED --------------- Učbenik: KDO  JE TA?20120911_102322
 
8. RAZRED---------------- Učbenik: V ŽIVLJENJE20120911_102334
 
9. RAZRED---------------- Učbenik: GRADIMO PRIHODNOSTimage.ashx9
 
 
 
 
Daljna priprava na birmo
S pripravo na birmo pričenjamo v osmem razredu devetletke. V tem razredu se birmanci razdelijo v birmanske skupine, ki jih vodijo birmanski animatorji skupaj z svojimi pomočniki. Na začetku veroučnega leta se predstavijo župnijskemu občestvu, da bi se tako tesneje povezali z župnijo in občestvom. Preko teh skupin se birmanci laže vključujejo v župnijsko življenje. Vsaka skupina na svoj način bogati župnijo. Birmanci se aktivno udejstvujejo pri dobrodelnih akcijah in župnijskih prireditvah v adventu, za materinski dan, na veliko noč, v mesecu maju gredo na duhovni izhod.20120911_102156
Birmanski botri
V pripravi na birmo bodo dobili tudi duhovnega botra, da bi njihova priprava bila še bolj uspešna.
  
Birma v župniji
Ko bo znan datum birme vas bomo seznaanili.