zupnija
Up

OZNANILA in MAŠNI NAMENI

4. velikonočna nedelja - ned. dobrega pastirja 2020