zupnija
Up

OZNANILA in MAŠNI NAMENI

26. nedelja med letom - -Slomškova 2020
24. nedelja med letom - katehetska 2020