zupnija
Up

OZNANILA in MAŠNI NAMENI

34. nedelja med letom - Kristus Kralj 2018