zupnija
Up

OZNANILA in MAŠNI NAMENI

1. adventna nedelja - ned. Karitas 2020
34. nedelja med letom-Jezus Kr. Kralj vesoljstva 2020